Konkurrensverket överklagar friande domar om upphandlingsskadeavgift

Publicerad

Förvaltningsrättens domar i målen om upphandlingsskadeavgift/ böter mot länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland överklagas till kammarrätten.

Förvaltningsrätten i Umeå har i de båda domarna bedömt att Länstrafiken i Västerbotten AB och Västernorrlands läns Trafik AB fick köpa nya biljetthanteringssystem utan att först genomföra en annonserad upphandling. Detta skedde när den befintlige leverantören valde att inte förlänga tidigare avtal om drift och underhåll av äldre system. Konkurrensverkets ansökningar om att länstrafikbolagen skulle betala sammanlagt 3,6 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter avslogs därmed.

Förvaltningsrätten har bedömt att länstrafikbolagen inte rimligen borde ha kunnat förutse att leverantören kunde komma att agera på det sätt som skedde. Länstrafikbolagen har därför enligt förvaltningsrätten haft rätt att direktupphandla nya biljetthanteringssystem med hänvisning till undantaget för synnerlig brådska i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Konkurrensverket anser att förvaltningsrättens bedömning är felaktig och menar att den brådska som uppstod borde ha kunnat förutses av länstrafikbolagen, bland annat eftersom det inte fanns några avtal som långsiktigt säkrade drift och underhåll av de äldre biljettsystemen. Därför överklagar Konkurrensverket domarna till Kammarrätten i Sundsvall.

Senast uppdaterad:

Relaterad information