Konkurrensverket överklagar dom mot Falu kommun

Publicerad

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att Falu kommun ska betala sju miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter. Konkurrensverket, som har krävt att avgiften ska uppgå till tio miljoner kronor, överklagar domen till Kammarrätten i Sundsvall.

Konkurrensverket anser att det finns frågor av principiell karaktär i målet och att den utdömda avgiften är för låg i förhållande till avtalets värde, 161 miljoner kronor.

Det är olämpligt om myndigheter ska kunna få rabatt på upphandlingsskadeavgiften genom att skylla överträdelser av lagen om offentlig upphandling på enskilda befattningshavare i organisationen. Ansvaret för att lagen om offentlig upphandling följs ligger uteslutande på den upphandlande myndigheten. Konkurrensverket anser därför att det behöver fastställas av kammarrätten att myndigheter med sämre styrning och kontroll inte kan premieras i förhållande till myndigheter som tar det fulla ansvaret för överträdelser av lagen.

Det bör också prövas i en högre instans om de åtgärder som kommunen har vidtagit för att begränsa skadan först efter att Konkurrensverket inlett sin granskning verkligen ska ses som förmildrande omständigheter.

Relaterad information