Konkurrensverket och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Pressmeddelande

Konkurrensverket och VINNOVA har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter lättare ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Samarbetet handlar bland annat om spridning av kunskap om innovationsupphandling och om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet.

– För att utveckla offentlig verksamhet och stärka näringslivets konkurrenskraft behöver vi öka användningen av innovationsupphandling i Sverige. Genom gemensamma insatser kan vi bidra till det, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

– Samarbetet innebär ett starkt erbjudande till upphandlande myndigheter och till företag, då Konkurrensverket och VINNOVA kompletterar varandra med kunskap, kontaktnät, resurser och tillgång till finansiering. Nu skapar vi förutsättningar för upphandlande myndigheter att få bättre stöd när de ska genomföra innovationsupphandlingar, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

Konkurrensverket arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling. Den upphandlingsstödjande verksamheten utförs inom ramen för Konkurrensverkets upphandlingsstöd.

VINNOVA erbjuder finansieringsmöjligheter för utvecklingsprojekt som rör upphandling och stödjer processer för behovsidentifiering i offentliga verksamheter. VINNOVA informerar även om finansieringsmöjligheter inom EU för offentlig verksamhet, till exempel utlysningar för innovationsupphandling.

Överenskommelsen sträcker sig fram till utgången av 2016 och kommer att utvärderas löpande för att myndigheterna ska kunna bidra med största möjliga mervärde till alla intressenter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare Konkurrensverket, tfn 076-542 15 80
Niklas Tideklev, föredragande Konkurrensverket, tfn 08-700 16 16
Daniel Holmberg, pressekreterare VINNOVA, tfn 08-473 30 53
Nina Widmark, handläggare VINNOVA, tfn 08-473 30 52

Relaterad information