Konkurrensverket och Svenska Bilsportförbundet möts i domstol

Publicerad

Konkurrensverket kräver att Svenska Bilsportförbundets licenserade förare och funktionärer ska kunna delta även i tävlingar och arrangemang som inte anordnas av förbundets medlemsklubbar. På måndag inleds förhandlingarna i Marknadsdomstolen inför ett slutligt avgörande i frågan.

Konkurrensverket beslutade i maj 2011 att ålägga Svenska Bilsportförbundet, SBF, att ändra sina regler så att licenserade tävlingsförare och funktionärer skulle kunna delta även i tävlingar som inte var sanktionerade av Svenska Bilsportförbundet.

Svenska Bilsportförbundet genomförde därefter vissa regeländringar, men överklagade samtidigt beslutet till Marknadsdomstolen för slutligt avgörande.

På måndag den 24 september klockan 09.00 inleds det muntliga sammanträdet i Marknadsdomstolens lokaler på Riddarholmen i Stockholm. Fram till och med den 28 september pågår förhandlingarna. Bland annat ska närmare tjugo vittnen höras.

Relaterad information