Konkurrensverket möter däckföretag i domstol

Publicerad

År 2010 stämde Konkurrensverket Euromaster AB och Däckia AB som har deltagit i ett otillåtet anbudssamarbete. Företagen lämnade gemensamma anbud i samband med offentliga upphandlingar år 2005.

Trots att Däckia och Euromaster hade kapacitet att lämna egna anbud lät de Svenska Däckföreningen , där de båda företagen satt i styrelsen,  lämna anbuden. I samarbetet deltog även andra mindre företag, men Konkurrensverket har av processekonomiska skäl valt att endast väcka talan mot de två största företagen.

På tisdag den 12 november börjar förhandlingarna i Stockholms tingsrätt. Rättegången pågår till och med den 26 november. Bland annat ska ett tiotal vittnen höras.

Relaterad information