Konkurrensverket misstänker konkurrensbegränsande samarbete i begravningsbranschen

Publicerad

Konkurrensverket har inlett en undersökning om otillåtet samarbete mellan företag i begravningsbranschen.

Som ett led i undersökningen gjordes oanmälda besök, så kallade gryningsräder, hos ett antal företag i begravningsbranschen och deras intresseorganisation och gemensamma serviceföretag.

De oanmälda besöken har skett i Sandviken, Gävle, Ockelbo, Storvik och Stockholm. Vid dessa besök kopierades handlingar av olika slag som kan komma att användas som bevis under den fortsatta utredningen.

Konkurrensverket har anledning att tro att det kan ha förekommit en samordnad bojkott som gått ut på att inte lämna anbud på vissa begravningstjänster till Sandvikens kommun.

Det fortsatta utredningsarbetet får visa om det finns grund för Konkurrensverkets misstankar att det kan ha förekommit överträdelser av konkurrenslagen.

Relaterad information