Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

Publicerad

I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att återinföra subventioner i bostadsproduktionen. Även förslaget att lägga ytterligare ansvar och arbetsuppgifter på kommuner och länsstyrelser i samband med plan- och bygglovsprocessen ifrågasätts.

I ett remissvar till regeringen om Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen har Konkurrensverket kommenterat förslaget att ersätta lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering.

Konkurrensverket ställer sig kritiskt till att kommunerna skulle ges möjlighet att utnyttja EU:s statsstödsregler och framhåller att subventioner riskerar att medföra negativa konsekvenser på bostadsmarknaden i Sverige.

Konkurrensverket är även tveksamt till att kommuner och länsstyrelser ska få ytterligare ansvar och arbetsuppgifter. Det skulle kunna medföra längre handläggningstider och därmed försämra konkurrenskraften för mindre byggentreprenörer.

Relaterad information