Konkurrensverket kräver förklaring av Upplands Väsby

Publicerad

Trots att länsrätten gjort bedömningen att Upplands Väsby kommuns upphandling av drift av simhall var en otillåten direktupphandling gjordes upphandlingen inte om. Kommunen har dessutom, enligt uppgift, förlängt avtalet ytterligare en gång utan upphandling. Nu kräver Konkurrensverket en förklaring.

Upplands Väsbys kommun tecknade avtal om driften av Vilundaparkens simhall med Väsby Simsällskap utan föregående upphandling år 2005. Länsrätten gjorde med anledning av avtalet bedömningen att det var frågan om en otillåten direktupphandling. Trots detta gjorde kommunen vid det tillfället ingen ny upphandling av driften av simhallen.

Nu erfar Konkurrensverket att kommunen nyligen har förlängt driftavtalet ytterligare en gång utan att göra en offentlig upphandling.

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, skriver nu till Upplands Väsby kommun för att göra den uppmärksam på de regler som finns i lagen för offentlig upphandling, LOU.

Konkurrensverket kräver också en förklaring till varför Upplands Väsby kommun agerat som man gjort. Dessutom vill Konkurrensverket att kommunen redovisar vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas.

Relaterad information