Konkurrensverket kommenterar förslag till reglering av nättillträde

Publicerad

Konkurrensverket lämnar synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till förhandsreglering av lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

Ett starkt argument för bibehållen förhandsreglering för tillträde till fiberinfrastruktur är den gynnsamma utvecklingen på bredbandsområdet, med tillgång till abonnemang med hög hastighet till jämförelsevis låga priser.

Enligt Konkurrensverket skulle vissa delar av PTS förslag kunna underbyggas med bättre underlag. Till exempel är det inte uppenbart att olika nätägare faktiskt konkurrerar med varandra, vilket har betydelse för den föreslagna prisregleringen för tillträde till fiberinfrastruktur. En närmare redovisning av antalet konsumenter i enfamiljshus som byter nätoperatör genom regleringen skulle ge en indikation om regleringens ändamålsenlighet.

Konkurrensverket delar PTS bedömning om marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur. Regleringen innebär att de konsumenter som inte har möjlighet att ansluta sig till konkurrerande infrastruktur ändå har möjlighet att välja operatör till reglerat pris.

Regleringen för centralt tillträde för nätinfrastruktur upphörde 2015 och Konkurrensverket ser inga starka skäl till att återinföra skyldigheter på denna marknad.

EU-kommissionen har identifierat ett antal relevanta marknader på telekomområdet som kan regleras av nationella telekommyndigheter, i Sverige PTS. Konkurrensverket är skyldigt att yttra sig vid samråd som genomförs inför PTS beslut. De aktuella beslutsutkasten gäller marknad 3a och 3b (lokalt respektive centralt tillträde till nätinfrastruktur).

Senast uppdaterad:

Relaterad information