Konkurrensverket ingriper inte mot SJ:s vägran att ge MTR tillgång till webbplats

Publicerad

Utredningen har inte visat att SJ:s vägran att sälja MTR:s fjärrtågbiljetter på SJ-online utgör en otillåten leveransvägran.

MTR-koncernen ansvarar sedan år 2009 för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana och planerar att starta kommersiell tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg under 2015.

MTR har anmält SJ till Konkurrensverket eftersom företaget anser att SJ bryter mot konkurrenslagen när MTR inte får tillgång till SJ-online. Konkurrensverket avskriver nu ärendet från vidare handläggning.

Ett företag har som en utgångspunkt rätt att fritt välja handelspartner och disponera över sina tillgångar. För att kunna utkräva en leveransskyldighet för SJ enligt bestämmelserna i konkurrenslagen krävs dels att SJ har en dominerande ställning, dels att det är fråga om en s.k. nödvändig nyttighet i den bemärkelse som har utvecklats i EU-domstolens praxis. Konkurrensverkets utredning har dock inte visat att tillgång till SJ-online är nödvändigt för att kunna träda in och agera på den aktuella sträckan. Konkurrensverket kommer därför inte att utreda frågan vidare.

Relaterad information