Konkurrensverket ingriper inte mot liten aktörs lägstapriser

Publicerad

Konkurrensverket har genom ett anonymt klagomål uppmärksammats på att en tillverkare av proteinpulverprodukter har tillämpat tvingande lägstapriser, så kallad vertikal prisstyrning, gentemot sina återförsäljare. Konkurrensverket har nu beslutat att inte utreda ärendet vidare.

Vertikal prisstyrning kan skada konkurrensen och konsumenterna. De utredningsåtgärder som Konkurrensverket har vidtagit tyder på att såväl tillverkningsledet som återförsäljningsledet är fragmenterat och att den aktuella tillverkaren har en låg marknadsandel.  Indikationer saknas på att det förekommer prisstyrning från andra tillverkare av proteinpulverprodukter eller att prisstyrningen utgör ett led i en horisontell samordning. Mot denna bakgrund är sannolikheten att prisstyrningen ska leda till någon större skada på konkurrensen och konsumenterna i det aktuella fallet inte tillräckligt stor för att Konkurrensverket ska prioritera fortsatt utredning.

Relaterad information