Konkurrensverket granskar postmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket kan på förekommen anledning bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos Posten. Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt missbruk av Postens dominerande ställning.

De oanmälda inspektionerna innebär inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan inspektionerna har gjorts för att klarlägga om så varit fallet.

Efter inspektionerna kommer materialet att analyseras. Den kommande utredningen får visa om någon lagöverträdelse har förekommit. Det arbetet inleds omgående.

Relaterad information