Konkurrensverket granskar marknaden för reservdelar till båtmotorer

Publicerad

Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande samarbete.

De oanmälda inspektionerna innebär inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan inspektionerna har gjorts för att klarlägga om så har varit fallet.

Det insamlade materialet analyseras och utredningen får visa om någon lagöverträdelse har förekommit.

 

Relaterad information