Konkurrensverket granskar livsmedelskedjan

Publicerad

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att genomföra en granskning av konkurrensen och andra marknadsförhållanden i livsmedelskedjan.

I uppdraget pekar regeringen bland annat på att EU-kommissionen i en rapport konstaterat att matpriserna steg mer än priserna för råvaror under åren 2007-2008. Därefter sjönk råvarupriserna, men det gjorde inte konsumentpriserna i motsvarande grad.

Nu ska Konkurrensverket göra en studie som omfattar hela livsmedelskedjan: primärproducentledet, livsmedelsindustrin, partihandeln, detaljisterna och konsumentledet.

Uppdraget innebär att Konkurrensverket ska redovisa en beskrivning av vilka regler som kan behöva ändras för att förbättra konkurrensen inom livsmedelsområdet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2011.

Relaterad information