Konkurrensverket granskar Bonniers köp av Pocket Shop

Publicerad

Bonnierförlagen köpte i april butikskedjan Pocket Shop. Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga Bonnierförlagen att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Företagskoncentrationen är inte anmälningspliktig för företagen enligt de regler som finns. Men Konkurrensverket kan begära in en anmälan av företagskoncentration för prövning när det finns särskilda skäl. Konkurrensverket använder sig nu av den möjligheten.   Bonnierförlagen åläggs att anmäla förvärvet av Pocket Shop till Konkurrensverket.

När anmälan kommit in kommer Konkurrensverket att pröva affären enligt konkurrenslagen. Beslutet att begära in ärendet för prövning innebär inte att Konkurrensverket kommer att ifrågasätta förvärvet.

Relaterad information