Konkurrensverket granskar Assa Abloys köp av Prokey

Publicerad

Lås- och beslagföretaget Assa Abloy meddelade i december 2012 att företaget har ingått avtal om att förvärva lås- och beslagsgrossisten Prokey. Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga Assa Abloy att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Företagskoncentrationen är inte anmälningspliktig för företagen enligt de regler som finns. Men Konkurrensverket kan begära in en anmälan av en företagskoncentration för prövning när det finns särskilda skäl. Konkurrensverket använder sig nu av den möjligheten.

Assa Abloy åläggs att anmäla förvärvet av Prokey till Konkurrensverket. När anmälan kommit in kommer Konkurrensverket att pröva affären enligt konkurrenslagen.

Relaterad information