Konkurrensverket granskar asfaltbeläggningsbranschen

Publicerad

Statistik från Vägverket visar att prisutvecklingen på asfaltbeläggningsentreprenader steg på den svenska marknaden under åren 2006-2007.

Konkurrensverket har av den anledningen kontaktat ett antal beläggningsföretag för att hämta in branschens syn på och kommentarer till prisutvecklingen.

Relaterad information