Konkurrensverket godtar Sveriges Annonsörers åtagande

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att godta Sveriges Annonsörers och Sveriges Annonsörer AB:s åtagande och har vid Stockholms tingsrätt yrkat att domstolen ska förelägga parterna vid vite om 2 miljoner kronor vardera att följa åtagandet.

Efter att Konkurrensverket på eget initiativ utrett ett system där medieföretag vid annonsförsäljning lämnar en så kallad annonsör- och mediebyråersättning, förkortat AMBE, konstaterades det att Sveriges Annonsörer hade angivit vissa procentsatser som avser AMBE i utbildningsmaterial och på sin webbplats.

Konkurrensverkets preliminära bedömning var att de angivna nivåerna hade ett konkurrensbegränsande syfte eller gav ett sådant resultat.  Efter det att Sveriges Annonsörer tog del av Konkurrensverkets preliminära bedömning inkom de med ett åtagande där de förbinder sig att inte längre informera om eller förespråka AMBE:s storlek i form av till exempel procentsatser för respektive medieslag.

Konkurrensverket har med hänsyn till åtagandet funnit att det därmed inte längre finns skäl att ingripa mot Sveriges Annonsörers agerande.

Relaterad information