Konkurrensverket godkänner köpare av Simonsen Material AB

Publicerad

Företaget OneMed har hittat en köpare som tar över delar av företaget Simonsen Material. Detta var en förutsättning för att den företagskoncentration som Konkurrensverket gav klartecken till i juli 2008 skulle få genomföras.

OneMed AB (OneMed) anmälde den 28 februari 2008 förvärv av ensam kontroll över Simonsen Material AB (Simonsen). Den 7 april beslöt Konkurrensverket att genomföra en särskild undersökning av företagskoncentrationen. Sedan OneMed frivilligt gjort vissa åtaganden beslutade Konkurrensverket den 3 juli 2008 att lämna koncentrationen utan ytterligare åtgärd (dnr 162/2008). Stockholms tingsrätt har sedan dess, på ansökan av Konkurrensverket, förenat OneMed:s frivilliga åtaganden med vite (mål nr Ä 14956-08).  

I de frivilliga åtagandena som OneMed lämnade åtog sig företaget bland annat att efter förvärvet sälja sina aktier i Simonsen till en från OneMed fristående köpare. Den nya köparen skulle därigenom få tillgång till Simonsens ramavtal avseende sjukvårdsmaterial med ett antal kommuner och därmed kunna etablera sig på denna marknad. Denna del av åtagandena förutsatte att Konkurrensverket i förhand godkänner den köpare som OneMed föreslår.

Relaterad information