Konkurrensverket godkänner ICA:s köp av Apotek Hjärtat

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna ICA:s förvärv av Apotek Hjärtat utan åtgärd. Detta innebär att affären kan genomföras.

Ett av ICA Sverige AB:s dotterbolag, ICA Detalj AB, anmälde den 25 november 2014 förvärv av Apotek Hjärtat Holding AB. Både ICA och Apotek Hjärtat Holding AB driver öppenvårdsapotek i Sverige under varumärkena Cura apoteket respektive Apotek Hjärtat. Utöver detta säljer ICA-handlarna bland annat ett begränsat sortiment receptfria läkemedel, exempelvis värktabletter och nässpray, i dagligvarubutikerna.  Konkurrensverket har utrett förvärvets effekter på apoteksmarknaden. 

Konkurrensverket bedömer att ICA:s köp av Apotek Hjärtat inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska apoteksmarknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information