Konkurrensverket godkänner Evolan Pharma som köpare av hydrokortisonprodukter

Publicerad

Transaktionen innebär att förutsättningarna för en god konkurrens gällande hydrokortisonprodukter kan bevaras efter Karo Pharmas förvärv av Trimb Holding.

Karo Pharma AB köpte i somras Trimb Holding AB. Båda företagen sålde hydrokortisonprodukter för behandling av lättare eksem och utslag, och Konkurrensverkets utredning visade att parterna skulle få en mycket stark marknadsposition avseende sådana produkter. Konkurrensverket befarade påtagligt negativa effekter på konkurrensen.

Karo Pharma gjorde ett frivilligt åtagande som bland annat innebar att man på vissa angivna villkor skulle sälja den del av den övertagna verksamheten som innefattade Trimb Holdings immateriella rättigheter m.m. till ett antal hydrokortisonprodukter. Dessa marknadsfördes före förvärvet under beteckningen Hydrokortison Trimb. Mot bakgrund av åtagandet ansåg Konkurrensverket att förvärvet kunde tillåtas.

Försäljningsprocessen gällande produkterna under beteckningen Hydrokortison Trimb har under hösten övervakats av en oberoende förvaltare. Konkurrensverket bedömer att Evolan Pharma uppfyller samtliga villkor i åtagandet. Evolan Pharma godkänns därför av Konkurrensverket som köpare av de aktuella produkterna.


Senast uppdaterad:

Relaterad information