Konkurrensverket godkänner Bonniers förvärv av Pocket Shop

Publicerad

Efter en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna Bonnierförlagens förvärv av Pocket Shop utan åtgärd.

I maj begärde Konkurrensverket att Bonnierförlagen skulle anmäla sitt köp av Pocket Shop. Efter att flera aktörer inom bokbranschen framfört farhågor med anledning av koncentrationen, beslutade Konkurrensverket att inleda en särskild undersökning. I utredningen analyserades de effekter på konkurrensen som koncentrationen skulle kunna ge upphov till.

Då utredningen inte visat att förvärvet är ägnat att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens, har Konkurrensverket beslutat att lämna koncentrationen utan åtgärd.

Bonnierförlagens förvärv av Pocket Shop kan därmed genomföras.

Relaterad information