Konkurrensverket genomför kartläggning av byggentreprenadupphandlingar

Publicerad

Konkurrensverket kommer under hösten 2010 att genomföra en kartläggning av offentlig upphandling av byggentreprenader.

Syftet med kartläggningen är att genom en samlad tillsynsinsats skapa ökad uppmärksamhet kring byggentreprenadupphandling och i de fall då regelverket inte följs, ett ökat incitament för upphandlande myndigheter att följa LOU.

Inom projektet genomförs en kartläggning av byggentreprenadupphandlingar genomförda i kommuner, statliga myndigheter och bolag.

Konkurrensverket tar gärna emot tips rörande denna typ av upphandlingar på byggentreprenad@kkv.se

Relaterad information