Konkurrensverket fortsätter granska apoteksreformen

Publicerad

Effekterna av den reformering av apoteksmarknaden som nu genomförs ska granskas av Konkurrensverket.

Regeringen har beslutat ge Konkurrensverket i uppdrag att följa den fortsatta utvecklingen på apoteksmarknaden när den nuvarande monopolmarknaden öppnas upp för fler aktörer. Avsikten är bland annat att minimera riskerna för att det skapas inträdeshinder för nya aktörer.

- Ska reformeringen av apoteksmarknaden bli framgångsrik måste den ske på ett sådant sätt att ingen aktör gynnas eller missgynnas jämfört med någon annan, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

- Det är viktigt, inte minst ur ett konsumentperspektiv, att reformen verkligen leder till en konkurrens som stimulerar till kvalitetshöjningar, ökad tillgänglighet och press på priserna.

Konsumentverket har också fått ett motsvarande uppdrag.

Konkurrensverket har tidigare, på eget initiativ, studerat områdena för distribution och försäljning av läkemedel inför avvecklingen av apoteksmonopolet. Det nu aktuella regeringsuppdraget sträcker sig till slutet av 2009. Eventuella problem som identifieras under tiden fram till dess kan redovisas löpande.

Relaterad information