Konkurrensverket föreslås bli beslutsinstans i koncentrationsärenden

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i konkurrenslagen som innebär att beslutanderätten flyttas från domstol till Konkurrensverket i fråga om att förbjuda företagskoncentrationer.

Idag är Patent- och marknadsdomstolen första instans när det gäller beslut i frågor om företagskoncentrationer, på talan av Konkurrensverket. Konkurrensverkets beslut ska enligt förslaget kunna överklagas i domstol. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer på regeringens webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information