Konkurrensverket föreslår att antidiskrimineringsförordningen avskaffas

Publicerad

Syftet med att införa en antidiskrimineringsförordning var säkert gott, men effekterna har inte blivit de förväntade. Konkurrensverket föreslår därför att förordningen slopas.

Konkurrensverket har på regeringens uppdrag gjort en utvärdering av antidiskrimineringsförordningen. Den visar att förordningen inte har efterlevts som det var avsett. Samtidigt konstateras att förordningen har vissa negativa effekter på, i synnerhet, små och medelstora företags möjlighet att lämna anbud vid offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket noterar vidare att flertalet myndigheter inte följer upp villkoren.

Konkurrensverket föreslår nu att förordningen tas bort och att det blir frivilligt för myndigheter att tillämpa antidiskrimineringsvillkor. De myndigheter som väljer att tillämpa sådana villkor kommer att ha incitament att de också följs, framhåller Konkurrensverket i sin rapportering till regeringen.

Relaterad information