Konkurrensverket följer utvecklingen på apoteksmarknaden

Pressmeddelande

Utvecklingen på apoteksmarknaden kommer att följas och analyseras av Konkurrensverket under omregleringsperioden. Aktörer och intressenter inbjuds att komma in med information som kan ha betydelse för en väl fungerande apoteksmarknad efter omregleringen.

Den 1 juli förväntas det bli möjligt för nya aktörer att öppna apotek i Sverige i konkurrens med Apoteket AB. Då avvecklas det statliga apoteksmonopol som funnits sedan början av 1970-talet. Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att löpande följa och analysera utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringsperioden. Som ett led i detta arbete bjuder nu Konkurrensverket in aktörer och intressenter på apoteksområdet att komma in med information och synpunkter.

– Vi är intresserade av att så tidigt som möjligt få information om problem som riskerar att motverka målsättningen om en väl fungerande marknad. En av avsikterna med omregleringen är att gynna konsumenterna, bland annat genom ökad tillgänglighet till apotek och ett bättre tjänsteutbud. Det är viktigt att inga företag missgynnas framför andra på ett sådant sätt att konkurrensen sätts ur spel, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

De aktörer och intressenter som Konkurrensverket särskilt vänder sig till är företag inom detaljist- och grossistleden som är, eller kommer att vara, aktiva på apoteksmarknaden. Även intresse- och branschorganisationer är välkomna att höra av sig.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Thomas Ringbom, projektledare, tfn 08-700 15 25

Relaterad information