Konkurrensverket bötfäller kartell genom avgiftsföreläggande

Publicerad

Konkurrensverket har bötfällt företaget Rundvirke Poles AB med två miljoner kronor genom ett avgiftsföreläggande. Företaget har deltagit i en kartell genom att träffa avtal eller samordna sig med sin konkurrent ScanPole Sverige AB om försäljningspriser, andra affärsvillkor och marknadsdelning i samband med upphandlingar av kraftledningsstolpar.

Företagets böter har reducerats tack vare att det aktivt bidragit till utredningen och företaget har erkänt överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Kartellen avslöjades genom att företaget ScanPole gav information om samarbetet med Rundvirke genom en eftergiftsansökan. Informationen gjorde det möjligt för Konkurrensverket att genomföra en gryningsräd. Företaget har genom sitt initiativ och aktiva medverkan till utredningen helt sluppit böter som i annat fall skulle ha uppgått till ett betydande belopp.

- Det här är ett tydligt  exempel på att det lönar sig för företag att avslöja ett kartellsamarbete och att aktivt delta i Konkurrensverkets utredningar säger generaldirektör Dan Sjöblom.

Det är första gången som Konkurrensverket bötfäller med ett avgiftsföreläggande. Sedan den 1 november 2008 kan Konkurrensverket, istället för att väcka talan hos domstol, förelägga ett företag att betala konkurrensskadeavgift. Systemet med avgiftsföreläggande bygger på att sakomständigheterna är klara. Det är frivilligt för företaget att välja om det vill godkänna föreläggandet eller inte. Konkurrensverkets beslut gäller som en lagakraftvunnen dom.

- Både Konkurrensverket och företagen undviker genom detta domstolsprocess. Så det här är ett effektivt system med kortare tid mellan utredning och lagakraftvunnen dom. Det sparar också pengar åt både företagen och staten, det vill säga oss skattebetalare, säger Dan Sjöblom.

Relaterad information