Konkurrensverket avstyrker konkurrenssnedvridande förslag

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker Riksbankskommitténs förslag om lagstiftning för att trygga tillgången till kontanter. Enligt Konkurrensverket riskerar utredningens förslag att hämma konkurrensen mellan banker, minska incitamenten till nya lösningar, öka kostnad för konsumenter och minska effektiviteten på marknaden.

Att utredningens förslag endast påverkar ett fåtal av bankerna är enligt Konkurrensverket konkurrenssnedvridande.

Konkurrensverket ifrågasätter inte behovet av grundläggande kontant- och betaltjänster, men från ett konkurrensperspektiv är det enligt Konkurrensverket olämpligt att ge endast ett fåtal av bankerna kollektivt ansvar att tillhandahålla tjänster för kontanter, betalningar och insättningar på orter där detta saknas.

Av yttrandet till Finansdepartementet framgår det även att Konkurrensverket efterlyser en analys som närmare belyser distanstjänster och digitala alternativ till kontanter.

En utredning om tryggad tillgång till kontanter, betalningsalternativ, insättning med mera bör enligt Konkurrensverket även beröra vilka alternativ som existerar och vilka lösningar som går att uppnå med redan existerande medel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information