Konkurrensverket avstyrker förslag om statligt nät

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker förslaget om att etablera ett dedikerat statligt kommunikationsnät. Detta eftersom Konkurrensverket anser att utredningens överväganden i ekonomiska frågor inte är tillräckligt underbyggda.

Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, som i dagarna lämnats till regeringen.

Konkurrensverket föreslår att kostnaderna för nätet, om det byggs, fördelas via respektive anslag i statsbudgeten. Det skulle enligt Konkurrensverket innebära bättre förutsättningar för berörda myndigheter att prioritera mellan ett sådant nät och andra viktiga åtgärder.

Senast uppdaterad:

Relaterad information