Konkurrensverket avstyrker förslag om generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Publicerad

En generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner ger utökade möjligheter för det offentliga att expandera säljverksamhet som bedrivs i konkurrens med privata företag. Konsekvenserna av en sådan förändring är inte tillräckligt utredd, anser Konkurrensverket som avstyrker förslaget i sitt yttrande över Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan.

Förslaget i betänkandet (SOU 2017:77) innebär att den kommunala lokaliseringsprincipen delvis överges. Det öppnar för kommuners och landstings säljverksamhet utanför det egna geografiska området, i konkurrens med privata företag. Konkurrensverket anser att konsekvenserna för näringslivet inte har utretts tillräckligt. Effekterna av utredningens förslag kan därför inte bedömas på det sätt som krävs för att det ska kunna ligga till grund för lagstiftning.

Den regelförändring som föreslås av utredningen minskar dessutom Konkurrensverkets möjligheter att förbjuda konkurrensbegränsande offentliga säljverksamheter.

Konkurrensverket ifrågasätter även om utredningen har uttömt möjligheterna att utforma en mer begränsad rätt till kommunal avtalssamverkan. En mer begränsad rätt till avtalssamverkan skulle minska risken för sådana effekter av regleringen som inte var avsedda.

Senast uppdaterad:

Relaterad information