Konkurrensverket avstyrker förslag om driftsformer för universitetssjukhus

Publicerad

Även universitetssjukhus bör ges möjlighet att anlita andra vårdgivare när det bedöms lämpligt och effektivt, framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Socialdepartementet.

I yttrandet avstyrker Konkurrensverket förslaget om förbud för landstingen att överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. I förslaget omfattas alla hälso- och sjukvårdsenheter som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus av förbudet.

Utifrån Konkurrensverkets uppdrag att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och en effektiv upphandling, anser Konkurrensverket att förslaget riskerar att leda till lägre effektivitet och valfrihet eftersom landstingen inte får organisera vården som de vill.

Senast uppdaterad:

Relaterad information