Konkurrensverket avstyrker förslag från Sverigeförhandlingen

Publicerad

I Sverigeförhandlingens delrapport finns ett förslag som går ut på att fastighetsägare i ännu högre grad än i dag ska bidra till finansieringen av infrastruktur. Konkurrensverket anser att regleringen kring detta redan från början är splittrad och oöverskådlig och att problemet riskerar att bli större om förslaget genomförs.

Konkurrensverket anser även att förslaget om ökat finansieringsansvar för fastighetsägare kan påverka konkurrensen negativt på kort sikt och efterfrågar en ytterligare konsekvensanalys av vilka effekter utredningens förslag kan få på enskilda marknader.

Senast uppdaterad:

Relaterad information