Konkurrensverket avstyrker föreslagna energiåtgärder

Publicerad

Utredningsförslag om åtgärder för små energiaktörer avslås av Konkurrensverket. Åtgärdernas syfte är gott, men de konkreta förslagen har inte analyserats tillräckligt och deras effekter har inte redovisats. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

I utredningen ”Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt” SOU 2018:76, föreslås flera åtgärder för en allmänt minskad elanvändning. Bland annat föreslås att så kallad kvotplikt (vita certifikat) ska införas. Ett alternativt förslag är att ett auktionsförfarande inrättas. Konkurrensverket framhåller att utredningen inte visat att förslagen är kostnadseffektiva eller kan vara samhällsekonomiskt motiverade. Analyserna av förslagen är inte tillräckliga.

Beträffande utredningens förslag om ett särskilt energirotavdrag har heller inte redovisats några samhällsekonomiska konsekvenser. Även detta förslag avstyrks därför av Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information