Konkurrensverket avstyrker ett permanent system för statligt stöd vid korttidsarbete

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över delbetänkandet om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om att stöd ska kunna ges utan att stödsystemet ”aktiveras” genom föreskrifter från regeringen.

Ett permanent stödsystem kan ha betydande nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, menar Konkurrensverket.

Konkurrensverket anser att ett permanent system för statligt stöd vid korttidsarbete skulle normalisera möjligheten till stöd för företag med tillfälliga ekonomiska svårigheter på ett sätt, som på sikt, riskerar att skada konkurrensen och den samhällsekonomiska effektiviteten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information