Konkurrensverket avslutar utredning

Publicerad

Konkurrensverket har utrett en överenskommelse mellan en tillverkare och dess svenska återförsäljare av skärande verktyg som hotade att störa konkurrensen. Utredningen har nu avslutats då förfarandet inte längre tillämpas.

Under 2012 ingick en tillverkare av skärande verktyg för trä- och metallbearbetning en skriftlig överenskommelse med tre av sina svenska återförsäljare om tilldelning av ensamrätt för försäljning av tillverkarens produkter inom avgränsade delar av Sverige. Två av återförsäljarna träffade senare ytterligare ett avtal som hade koppling till överenskommelsen från 2012. Båda dessa överenskommelser upphörde under 2017, och i stället införde tillverkaren en mekanism för att motverka att återförsäljarna konkurrerade om varandras befintliga kunder som redan köpte tillverkarens produkter.

Efter att Konkurrensverket, genom en ansökan om eftergift, fått information om förfarandet inleddes en utredning. Utredningen visar att de överenskommelser som Konkurrensverket utrett har upphört att gälla. Tillverkaren har under utredningens gång dessutom slutat att tillämpa mekanismen för att motverka konkurrens om befintliga kunder mellan återförsäljarna. Utredningen visar även att den eventuella skada som förfarandet inneburit förefaller ha varit begränsad.

Mot denna bakgrund har Konkurrensverket beslutat att avsluta utredningen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information