Konkurrensverket avslutar utredning

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om det skett ett otillåtet samarbete mellan ett antal företag i samband med en ramavtalsupphandling avseende storköksutrustning. Utredningen är nu avslutad och ärendet är avskrivet.

Genom ett klagomål fick Konkurrensverket kännedom om en misstänkt samordning av anbud i samband med SKL Kommentus Inköpscentral AB:s ramavtalsupphandling avseende storköksutrustning 2016.

Under utredningen har det bland annat framkommit att de misstänkta företagen är exklusiva återförsäljare till Electrolux Professional AB med ensamåterförsäljaravtal som förbjuder dem från att bedriva aktiv försäljning i ett geografiskt område som tilldelats någon annan exklusiv återförsäljare. De geografiska områden som återförsäljarna fått sig tilldelade sammanfaller med den länsvisa uppdelningen i upphandlingen. Återförsäljarna har i upphandlingen enbart lagt anbud i sina respektive exklusiva geografiska områden. Det är därför inte uppenbart om, eller i vilken utsträckning, förfarandet i detta fall skadat konkurrensen och konsumenterna.

Med anledning av Konkurrensverkets utredning har Electrolux Professional tagit fram nya riktlinjer för Electrolux Professionals och återförsäljarnas agerande inför offentliga upphandlingar. I riktlinjerna tydliggörs hur Electrolux Professional och återförsäljarna ska agera för att följa gällande konkurrensregler.

Konkurrensverket har beslutat att inte fortsätta utredningen och ärendet har avskrivits. Konkurrensverkets beslut innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna eller ej.

Senast uppdaterad:

Relaterad information