Konkurrensverket avslutar utredning om båtmotorer

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om det funnits fog för misstankarna om en konkurrensbegränsande samordning på marknaden för reservdelar till marina motorer. De har inte framkommit något som styrker misstankarna och därför läggs utredningen ned.

Konkurrensverket genomförde oanmälda inspektioner hos ett antal företag på marknaden för reservdelar till marina motorer i augusti i år. Därefter har frågan utretts inom myndigheten, bland annat har förhör hållits med företrädare för de aktuella företagen. Utredningen har inte gett några bevis som styrker att företagen skulle ha brutit mot konkurrensreglerna genom en otillåten samordning. Därför avskrivs nu ärendet.

Relaterad information