Konkurrensverket avslutar utredning mot Novamedia

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om Novamedia har gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning i samband med driften av Svenska Postkodlotteriet. Utredningen är nu avslutad och ärendet är avskrivet.

Misstankarna kom från ett anonymt klagomål och rörde bland annat om Novamedias avtal med de organisationer som var förmånstagare till  Svenska Postkodlotteriet kunde utgöra ett missbruk av dominerade ställning i strid med konkurrensreglerna. Den misstänkta överträdelsen bestod i att förmånstagarna i avtal förbjöds att arrangera eller delta i andra likartade lotterier utan Novamedias skriftliga medgivande under tiden de samarbetade med Svenska Postkodlotteriet.

Efter omfattande utredning, och efter att den aktuella klausulen tagits bort i avtalen mellan Novamedia och förmånstagarna, har Konkurrensverket beslutat att inte fortsätta utredningen. Ärendet har därför avskrivits.

Konkurrensverkets beslut innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna eller ej.

Senast uppdaterad:

Relaterad information