Konkurrensverket avslutar granskningen av Helsingborgs stads säljverksamhet

Publicerad

Efter kommunala Helsingborgs hamns försäljning av dotterbolaget InPort Intelligent Port Systems AB (InPort) avslutar Konkurrensverket sin utredning om kommunens eventuella brott mot Konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Anledningen till att Konkurrensverket lägger ner utredningen är att ägarförhållandena i bolaget förändrats i och med att samtliga Helsingborgs hamns aktier i Inport sålts till ett konsortium bestående av ALMI Invest Västsverige AB och två privata investerare. I och med bolagets nya ägarförhållanden finns inte längre skäl att ifrågasätta om den tidigare kommunala säljverksamheten till externa kunder varit i strid med konkurrenslagens regler avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Relaterad information