Konkurrensverket avskriver klagomål mot Luftfartsverket

Publicerad

Konkurrensverket har prövat ett klagomål från Teliasonera mot Luftfartsverket. Med hänsyn till de rättsliga tvister som pågår är det inte möjligt att i nuläget göra en konkurrensrättslig bedömning.

Teliasonera har klagat hos Konkurrensverket och menat att Luftfartsverket, LFV, missbrukat sin dominerande ställning då LFV inte gett Teliasonera tillträde till antenner och annan utrustning för mobiltelefoni på Arlanda flygplats.

Just nu pågår flera rättsliga tvister mellan Teliasonera och Luftfartsverket. Enligt Konkurrensverket är det svårt att göra en konkurrensrättslig analys av LFV:s agerande innan domstolsavgörandena vinner laga kraft. 

Konkurrensverket har därför beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Det gör det möjligt för Teliasonera att själv gå till Marknadsdomstolen för att få prövat om LFV missbrukat sin dominerande ställning.

Relaterad information