Konkurrensverket avskriver ärende mot Oskarshamns kommun

Publicerad

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen kring den hotellverksamhet som Oskarshamns kommun bedrivit genom den kommunala stiftelsen Forum och avskriver ärendet från fortsatt handläggning.

Det framgår i Konkurrensverkets beslut efter att ha granskat om Oskarshamns kommuns hotellverksamhet strider mot konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentliga säljverksamhet enligt 3 kap 27 § KL.

Enligt Konkurrensverkets bedömning har Oskarshamns verksamhet inte påverkat konkurrensen negativt, något som är en förutsättning för att lagrum 3 kap 27 § KL ska kunna tillämpas och hotellmarknaden i Oskarshamn har de senaste åren, trots en kommunal närvaro, utvecklats kraftigt och visat på möjlighet för innovation.

Konkurrensverket har däremot inte tagit slutlig ställning till om verksamheten strider mot kommunallagens bestämmelser om kommunal kompetens. En prövning som enbart siktar på att avgöra om en kommunal verksamhet är förenlig med kommunallagens bestämmelser måste ske genom laglighetsprövning i förvaltningsdomstol – ett område där Konkurrensverket inte har möjlighet att agera.

Relaterad information