Konkurrenskraft kräver konkurrens

Pressmeddelande

Effektiva och konkurrenskraftiga marknader är till fördel för såväl företag som konsumenter. Det framhöll generaldirektör Claes Norgren när han tog emot Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor.

Vi lever i en globaliserad värld med öppna och internationaliserade marknader. En framgångsrik utveckling av den inre marknaden i Europa kräver effektiv och noga genomtänkt reglering av infrastruktur för att främja starkare konkurrens. Detta är centralt för att effektivt kunna möta framtida utmaningar i form av innovationer och globalisering.

Detta är dock en svår balansgång att gå. Å ena sidan finns behovet av regler för att kunna ingripa när tidigare monopol hotar växande och dynamiska marknader. Å andra sidan måste särregleringar för en viss marknad fasas ut när förutsättningar finns för en väl fungerande marknad.

Kommissionär Neelie Kroes framhöll vikten av att integrera och stärka samarbetet mellan de nationella konkurrensmyndigheterna och Europeiska kommissionen.
– En viktig fråga som vi tog upp och diskuterade under mötet var behovet av avskräckande böter för brott mot konkurrensreglerna. Dessutom kan ett gemensamt angreppssätt i frågor som till exempel eftergift bidra till en effektivare tillämpning av konkurrensreglerna i medlemsstaterna, sa Neelie Kroes.

– Vad företag och konsumenter behöver är mer konkurrens – inte mindre. Europas konsumenter har redan dragit fördelar av en effektiv konkurrens, men jag kan nu se tecken på en växande protektionism i EU. Det är oroande. Det finns en risk att utvecklingen mot effektivare marknader kan dämpas, och det skulle då ske på konsumenternas och kundernas bekostnad, framhöll Claes Norgren.


För ytterligare information, kontakta:
Claes Norgren, generaldirektör, tfn 08-700 16 51
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80 

Relaterad information