Konkurrensen hotas av EU-kommissionens förslag för marknaden för mjölkprodukter

Publicerad

EU-kommissionens förslag till ändringar på marknaden för mjölkprodukter riskerar att begränsa konkurrensen inom alla led på marknaden för mejeriprodukter och Konkurrensverket ifrågasätter behovet av de ändringar som föreslås. Det framgår av ett yttrande från Konkurrensverket till regeringen.

För att förbättra balansen mellan mjölkproducenter och uppköpare/mejerier på marknaden föreslår EU-kommissionen att medlemsländerna ska införa så kallade producentorganisationer som ska förhandla kontrakt med mejerierna för sina medlemmar. Konkurrensverket är mycket tveksam till om strukturen på den svenska mejerinäringen är sådan att producentorganisationer skulle fylla någon uppgift.

Dessutom föreslår EU-kommissionen att medlemsländerna ska kunna ha så kallade inter-branschorganisationer som ska omfatta samtliga led inom sektorn, det vill säga såväl mjölkproducenter som mejerier och dagligvaruhandeln. Konkurrensverket anser att de aktiviteter som EU-kommissionen föreslår att inter-branschorganisationerna ska ägna sig åt, omfattar konkurrensparametrar som företagen normalt använder för att konkurrera med varandra. Det kan resultera i att konkurrensen mellan mejerierna och mellan dagligvarukedjorna begränsas. För konsumenten skulle det innebära högre priser och sämre utbud på mejeriprodukter.

Relaterad information