Konkurrensargument – ifrågasätts som grund för antalet AP-fonder

Publicerad

I ett yttrande till Finansdepartementet ifrågasätter Konkurrensverket konkurrensskäl som grund för bedömning av lämpligt antal AP-fonder.

Utredningen ”AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven” (SOU 2012:53) belyser frågan om ändamålsenligt antal fonder för förvaltning av det allmänna pensionssystemets buffertkapital.

Ett argument som har anförts för en flerfondslösning är att inbördes konkurrens skapar kostnadspress och förbättrar resultatet, men Konkurrensverket ifrågasätter om inbördes konkurrens i detta fall kan förväntas leda till de nämnda effekterna.

Konkurrensverket menar att det mellan de olika buffertfonderna i det statliga pensionssystemet inte föreligger någon egentlig konkurrens om vare sig kunder eller kapital.

Konkurrensverket påpekar även bristen i att utredningen inte belyser hur upphandlingsregelverket kan påverka den föreslagna fondstrukturen avseende upphandlingssituationer.

Relaterad information