Konkurrens på eftermarknaden är bra för bilister

Publicerad

En god tillgång till eftermarknadstjänster är viktigt för en väl fungerande marknad där konsumentintresset kan fångas genom transparens, jämförbarhet och rimliga villkor samt mångfald i produktutbudet. Både auktoriserade och icke-auktoriserade aktörer behövs, det gynnar konsumentintresset och ger en ökad marknadstäckning.

Anders Parment vid Stockholms universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur eftermarknaden för personbilar i Sverige har utvecklats de senaste tio åren och hur denna utveckling påverkar, och kommer att påverka, konsumenternas intresse för ett rikt urval av produkter, goda möjligheter att jämföra alternativ och förmånlig prissättning.

Personbilsmarknaden har under senare år präglats av en allt mer intensiv konkurrens. Den utmärks av en ökad andel privatleasing och dessutom sätter digitaliseringen sin prägel på utvecklingen. Här handlar det exempelvis om framväxten av sajter för bilauktioner och prisjämförelser. Ett minskat bilintresse, mer medvetna konsumenter och intensiv konkurrens, främst för nybilar men allt mer även för eftermarknaden, i kombination med en mer välorganiserad icke-auktoriserad handel och digitalisering som underlättar prisjämförelser och bildelning, gynnar konsumentintresset.

Författaren ansvarar själv för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.

Relaterad information