Konkurrens och reglering påverkar pris på läkemedel

Pressmeddelande

De receptbelagda läkemedel som är utsatta för konkurrens är billigare i Sverige än i andra jämförbara länder. Systemet med ”periodens vara” bidrar till att hålla nere priserna. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Konkurrensverket har tittat på hur konkurrensen fungerar på läkemedelsmarknaden i Sverige, och kan konstatera att marknaden kan delas upp i fem olika delmarknader, med olika regler och med olika förutsättningar för konkurrens.

Rapporten visar att priserna för receptbelagda läkemedel som inte utsätts för konkurrens är något högre än i jämförbara länder. Däremot har de receptbelagda läkemedel som är konkurrensutsatta genom systemet med ”periodens vara” priser som ligger lägre än i andra länder.

Priset på receptfria läkemedel ligger nära genomsnittet i jämförbara länder, men prisskillnaderna varierar och kan vara stora beroende på märke och inköpsställe, vilket Konkurrensverket även visat i en tidigare kartläggning.

– Med ökad kunskap hos konsumenterna om de olika priser som finns på olika märken och på olika inköpsställen kan kostnaderna för receptfria läkemedel hållas tillbaka, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

De totala kostnaderna för läkemedel, både för samhället och för konsumenterna, uppgår till omkring 40 miljarder kronor om året. Rapporten pekar på att det är möjligt att påverka läkemedelskostnaderna.

– Sverige är varken ett hög- eller lågprisland när det gäller läkemedel, utan priserna beror i hög grad på vilka förutsättningar för konkurrens som skapas i regelsystemen, framhåller Karin Lunning.

Hur utbyte av läkemedel får ske på apoteken, hur den offentliga upphandlingen organiseras och utformningen av läkemedelssubventionen är faktorer som påverkar priserna på läkemedel. Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska se över finansiering, subvention och prissättning av läkemedel i Sverige.

– Konkurrensverket medverkar i den utredningen. Vi kommer göra allt för att möjligheterna med ökad konkurrens och bättre upphandling tas till vara i detta arbete, säger Karin Lunning.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Stefan Jönsson, biträdande avdelningschef, tfn 08-700 15 95

Senast uppdaterad:

Relaterad information