Konkurrens och miljö

Publicerad

Det går att åstadkomma en balans mellan konkurrensrättsliga och miljömässiga överväganden, Det hävdas i en uppdragsforskningsrapport som skrivits på uppdrag av Konkurrensverket.

I en ny rapport ”Konkurrens och miljö”, pekar författarna på möjligheten att förena konkurrensrätt med miljökrav. För såväl konkurrens- som miljöfrågor finns regelverk på både EU-nivå och på nationell nivå. Rapportförfattarna professor Hans Henrik Lindgard, Lund, och jur kand Patrik Samuelsson, menar att det är möjligt att hävda miljöaspekter även i konkurrensrätten.

Det kan till exempel gälla i vilken mån – utifrån miljöskäl – som samarbeten kan vara tillåtna, hur en aktör med dominerande ställning kan tillåtas agera, eller hur en företagskoncentration ska bedömas.

Ett problem som författarna pekar på är att kvantifiera miljövärden så att de kan jämföras med andra kostnader.

Rapporten är framtagen inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskningsarbete. Det är författarna som själva svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Relaterad information