Konkurrens med schystare villkor

Publicerad

I Dagens samhälle den 17 november 2016 skriver bland annat Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom om den informationssatsning som inleds den 22 november i Sundsvall, med syfte att öka kunskapen om reglerna om hur offentliga aktörer får agera på en konkurrensutsatt marknad.

Sedan 2010 finns bestämmelser i konkurrenslagen om hur offentliga aktörer får agera på en konkurrensutsatt marknad. I oktober publicerade Konkurrensverket en rapport som utvärderar och analyserar reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och rättspraxis på området.

I artikeln skriver Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, Germund Persson, chefsjurist Sveriges kommuner och landsting och Anna-Karin Hatt, vd Almega, om den satsning som organisationerna nu inleder i syfte att öka kunskapen om regelverket och skapa en bättre dialog mellan näringslivet och det offentliga. Med start i Sundsvall den 22 november hålls ett antal regionala träffar dit företrädare för kommuner, landsting, staten och det privata näringslivet bjuds in.

Senast uppdaterad:

Relaterad information