Konkurrens för effektiva företag och bra affärer

Publicerad

Konkurrensverkets ambitioner på lagtillämpningsområdet, liksom ett antal utblickar framåt i tiden, stod i fokus när generaldirektör Dan Sjöblom talade vid Konkurrensrättsforum.

Relaterad information